De Prouw 1956

Het eerste begin

Henri de Prouw startte samen met Bram van Eck in 1956 in Bilthoven Constructiebureau Van Eck en De Prouw op een bovenverdieping. Twee jaar later verhuisde het bureau naar een tuinhuis in Driebergen-Rijsenburg aan de Schellingerlaan. In 1962 heeft Bram van Eck besloten op eigen gelegenheid zijn werkzaamheden voort te zetten en heeft het bureau de naam gewijzigd in Constructiebureau H. de Prouw.

Het kantoor groeide aanvankelijk tot vier werknemers en verzorgde het reken- en tekenwerk voor beton- en staalconstructies van uiteenlopende projecten. Met de komst van een vijfde lid werd een nieuw onderkomen gevonden binnen de gemeente Driebergen aan de Jagersdreef en het bedrijf een BV werd. In maart 1986 is André de Prouw ingetreden, waarna de orderportefeuille groeide en ook de personele bezetting toenam. Dit heeft geleid tot de verhuizing naar Bunnik eind 1989.

De Boeije 1987

Boerderij De Boeije

In de gerestaureerde boerderij De Boeije te Bunnik hadden we de mogelijkheid om ons te richten op de toekomst met meer mankracht en automatisering. In de vroege jaren in de boerderij werd al overgestapt op het tekenen en rekenen met de computer en konden we meer en complexere projecten aan. In 1995 is voor een groot project de samenwerking met Ingenieursbureau Starmans gestart, waarmee eerst een VOF is opgericht. Op 29 mei 1997 is Ingenieursbureau Starmans onder een dak gekomen met Constructiebureau De Prouw. In januari 2000 is Ingenieursbureau Starmans overgenomen door A. de Prouw.

Dick Vlot

Dick Vlot

In de vroege jaren bestonden de werkzaamheden van het bureau hoofdzakelijk uit het berekenen en tekenen van beton- en staalconstructies. Behalve nieuwbouw waren er af en toe ook verbouwingen, maar steeds meer bleek er behoefte aan maatwerk bij constructies bij restauratie. Dick Vlot was een voorloper van het esthetisch construeren bij monumentale gebouwen en was tevens de mentor voor A. de Prouw. Door het succesvol adviseren van uiteenlopende constructies en bouwkundige vraagstukken werd er een “nieuwe weg” ingeslagen, waarbij de meest uiteenlopende projecten werden bijgeschreven. In augustus 2011 is Dick na 50 jaar in dienst bij De Prouw afgezwaaid met als laatste project de restauratie van de Sint Jan in Den Bosch.