Advisering bouwconstructies

Constructiebureau De Prouw adviseert naast de gebruikelijke berekeningen en tekeningen van beton-, staal-, hout- en metselwerkconstructies ook voor geotechnische constructies. Behalve het ontwerpen voor nieuwbouw werken wij voor veel renovatie- en restauratieprojecten, waarbij de advisering vaak maatwerk is en er niet volgens een "standaard" gewerkt kan worden. Binnen ons bureau werken gespecialiseerde ingenieurs, die de meeste projecten "van kop tot staart" begeleiden. Bij meer complexe projecten, waarbij bijvoorbeeld ook monitoring over langere tijd een rol speelt, heeft dit als voordeel dat er geen miscommunicatie ontstaat en er adequaat gehandeld kan worden. Het vroegtijdig inschakelen van ons bureau - ook bij nieuwbouwprojecten - kan gunstig zijn, omdat een goede samenwerking van ontwerpend architect en een integraal constructieprincipe de kosten van de constructie en uitwerking van de plannen aanzienlijk kunnen beperken.

Van een doorsnee constructiebureau zijn wij gegroeid tot een adviesbureau op een breder gebied en zijn wij gespecialiseerd in monitoring en schadeanalyses. Ook worden wij gevraagd voor juridische zaken en bij rechtszaken die met de bouw gerelateerd zijn.

Onze opdrachtgevers zijn divers; van particulier tot overheid. Zo zijn ook onze projecten divers; van de verbouwing van een woonhuis tot restauratie van kastelen, stabilisatie van kerktorens en onderzoek naar beïnvloeding van de omgeving door verkeer of bouwactiviteiten. Onze ruime ervaring op het brede kennisvlak komt ons daarbij van pas.