Constructietekeningen

Constructiebureau De Prouw beschikt niet over een uitgebreid arsenaal aan CAD-tekenaars. Het tekenwerk wordt verzorgd door medewerkers, die ruime ervaring hebben in het uitwerken van vergelijkbare projecten. In onze contracten wordt het tekenwerk dat ons bureau levert vastgelegd, wat kan variëren van matenplannen van de bestaande en nieuwe toestand (en eventueel inmetingen), overzichtstekeningen van de bouwconstructie, detailtekeningen, monitoringsplannen en schema’s van bijzondere constructies met werkwijze ten behoeve van de uitvoering.

Detailtekeningen van systeembouw-elementen worden door ons bureau in principe niet verzorgd, maar wij leveren wel de gegevens zodat de fabrikanten van de elementen hun eigen product kunnen uitwerken, welke ter controle aan ons worden voorgelegd. Hiermee wordt het constructieontwerp volgens ons advies uitgewerkt, waarbij de reken- en tekenkosten voor de opdrachtgever minimaal blijven.