Opnamen en schadeanalyse

In de fase voor de daadwerkelijke uitvoering van een renovatie of restauratie is het van belang een goed inzicht te hebben in de kwaliteit van de constructie. Behalve het bouwkundig herstel is een deugdelijk casco belangrijk, want als de ondergrond niet stabiel is, zal de afwerking al gauw opnieuw gebreken gaan vertonen. Een renovatie of restauratie begint dan ook vaak met een onderzoek, opname en analyse van de constructieve gebreken van een bouwwerk. Soms is het nodig nader onderzoek te verrichten, waarbij oude documenten worden geraadpleegd (historisch onderzoek) of dat er een monitoring wordt opgezet om verdere vervorming of scheurvorming te controleren. Door schadepatronen te analyseren kan veelal ook de oorzaak van het gebrek worden vastgesteld, zodat er gericht een oplossing voor een constructief probleem gevonden kan worden.

Kennis op het gebied van de bouwgeschiedenis en toegepaste bouwmaterialen is bij het onderzoek van groot belang. Bepaalde constructies zijn typerend voor bepaalde tijdsperioden. Ook is het mogelijk om bepaalde gebreken in een bepaalde tijd te plaatsen (bijvoorbeeld de Kwaaitaal-vloeren).

Een goede opname en analyse kan ook na de realisering van het project waardevol zijn, omdat bepaalde gebreken van oude gebouwen op langere termijn zich kunnen manifesteren, maar in eerste instantie nog niet zichtbaar zijn. Ook de "langere termijn" wordt in dat geval aangegeven in de rapportage.