Monitoring

Monitoring is een belangrijk hulpmiddel om gebreken in kaart te brengen. Vaak is monitoring een van de eerste werkzaamheden die wordt uitgevoerd, waarbij de meetresultaten bepalend kunnen zijn voor het verdere onderzoek naar gebreken van bouwwerken. De samenwerking tussen de ond bureau en de uitvoerende specialisten van de metingen is daarbij van groot belang, omdat er zo gericht naar een "defect" kan worden gezocht.

Constructiebureau De Prouw heeft zich gespecialiseerd in het opzetten van monitoringsplannen, vaak aan de hand van historische gegevens en opnamen van het project. Ook onderzoek naar de kwaliteit van bestaande constructies (bijvoorbeeld houten paalfunderingen) wordt door ons bureau begeleid.

Behalve projecten voor opdrachtgevers is Constructiebureau De Prouw ook actief bij beroepsorganisaties, zoals KIVI/NIRIA, KCAF en de WTA Nederland/Vlaanderen. André de Prouw is lid van de internationale werkgroep “Damage Monitoring” van de WTA (Wetenschappelijk-technische groep voor aanbevelingen inzake bouwrenovatie en monumentenzorg).