Monumenten

De zorg voor monumenten heeft bij Constructiebureau De Prouw een aparte plaats. Ons bureau is bij uitstek hierin gespecialiseerd. Vrijwel ieder project heeft een eigen aanpak nodig, zodat meestal sprake is van "maatwerk". De advisering voor monumenten omvat vaak meerdere disciplines, waarbij diverse instanties bij betrokken zijn. Behalve het "technische" deel van berekeningen en tekeningen is ook de organisatie van groot belang, vooral omdat voor de uitvoering van een project de voorbereidende fase al gauw enkele jaren kan duren, waarbinnen de voorbereidende werkzaamheden zoals opname, onderzoek en monitoring moeten plaatsvinden. In enkele gevallen is zelfs de monitoring bepalend voor de wijze van herstel van een constructie. Een goede kennis van zoveel mogelijk vakgebieden, met name ook de bouwgeschiedenis en geotechniek, is hierbij van groot belang. Constructiebureau De Prouw heeft in de loop der tijd zich ontwikkeld als specialist op het gebied van restauratie en renovatie.