Stalen wenteltrap Bentinck huis aan het Lange voorhout te Den Haag

In opdracht van EeStairs hebben wij alle hoofd- en detailberekeningen uitgevoerd voor de nieuwe stalen wenteltrappen in het Bentinck Huis aan de Lange Voorhout te Den Haag. De wenteltrap overbrugt vijf bouwlagen en is een modern hoogtepunt in dit historische pand dat na een grootschalige renovatie eind 2020 is opgeleverd.

foto's met dank aan Hans Morren

Covid-19

Het behoeft geen verdere uitleg dat we wereldwijd te maken hebben met het snel verspreidende Covid-19 virus dat ook in Nederland actief is. De overheid en het RIVM adviseren een ieder om maatregelen te nemen rondom het virus en wij volgen deze uiteraard ook op. Onze prioriteit ligt bij het beschermen van uw gezondheid, die van onze werknemers en het zoveel mogelijk beperken van bedrijfsonderbrekingen. Daarnaast doen we er zo veel mogelijk aan om het risico op verspreiding te verkleinen.

Wij hebben daarom de volgende noodzakelijke stappen genomen:

  • Externe bezoekers hebben uitsluitend na afspraak toegang tot ons bedrijfspand.
  • Externe bezoekers hebben beperkt tot geen toegang tot ons bedrijfspand tenzij voor het afhalen en/of afleveren van goederen in en na overleg met de directie/medewerkers van De Prouw b.v.
  • Hoe ongemakkelijk het ook is, wij schudden geen handen en bewaren de benodigde afstand bij begroeting of contact.
  • De directie en medewerkers van De Prouw BV zullen zoveel mogelijk gebruik maken van de normale beschikbare communicatiemiddelen zoals telefoon, e-mail of video-overleg.

Wij zullen er alles aan doen om onze werkzaamheden uit te voeren zoals u dat van ons gewend bent met in achtneming van bovengenoemde restricties.

Wij vertrouwen erop dat deze beslissing zal bijdragen aan het indammen van het Covid-19 virus en het behoud van zowel uw gezondheid als die van onze collega’s, familie en vrienden. Wij stellen uw medewerking en begrip op prijs. Wanneer u onverhoopt nog vragen heeft, dan vernemen wij dit graag.

Wij wensen u allen sterkte en een goede gezondheid toe.

Herfundering Oukopermolen

Langs de A2 (Utrecht-Amsterdam) staat bij Nieuwersluis de Oukopermolen. Deze wipmolen dateert van 1644 en heeft een houten paalfundering die droog komt te staan door de verlaging van het waterpeil in de polder. Constructiebureau De Prouw heeft opdracht om te adviseren voor een herfundering, waarbij de waterstand geen invloed heeft op de fundering van de molen. Hierbij wordt samengewerkt met adviesbureau Van Reeuwijk Bouwmeester en Walinco Funderingstechniek.