De Vlecht

Op 8 maart 2021, Internationale Vrouwendag, is in Rotterdam op het Beeldenterras aan de Westersingel een beeld onthuld van de in Londen werkzame van oorsprong Griekse beeldend kunstenaar Kalliopi Lemos; De Vlecht. Het kunstwerk is een ranke, 6½ meter hoge rechtopstaande afgeknipte vlecht van donkerbruin haar (staaldraad). Het kunstwerk is geschonken door de Stichting Droom en Daad. In juni 2021 is de plaatsing van een tweede kunstwerk gepland op Katendrecht. Ons bureau heeft de engineering voor de fundering van het kunstwerk verzorgd in opdracht van Meesters-In.

Voor meer informatie zie ook de stichting droom en daad.

Nieuwe kroonluchters in de Oude Kerk te Delft

De verlichtingsarmaturen met straalkachels in de Oude Kerk te Delft worden vervangen door klassieke kroonluchters. De grote en zware kroonluchters worden volgens ontwerp van Buro Stiel opgehangen aan de constructie van de houten gewelven. Ons bureau is vanaf 2009 bij de Oude Kerk betrokken en zorgt ervoor dat de “nieuwe” kroonluchters in de Oude Kerk op verantwoorde manier worden gemonteerd.

Herfundering Oukopermolen nabij Nieuwersluis

Langs de A2 (Utrecht-Amsterdam) staat bij Nieuwersluis de Oukopermolen. Deze wipmolen dateert van 1644 en heeft een houten paalfundering die droog komt te staan door de verlaging van het waterpeil in de polder. Constructiebureau De Prouw heeft opdracht om te adviseren voor een herfundering, waarbij de waterstand geen invloed heeft op de fundering van de molen. Hierbij wordt samengewerkt met adviesbureau Van Reeuwijk Bouwmeester en Walinco Funderingstechniek.

Internationale werkgroep WTA

Op 16 maart 2018 heeft de WTA een werkgroep “Damage Monitoring” gestart met deelnemers uit Nederland, België, Engeland, Duitsland en Zwitserland. Het doel is om een Europese richtlijn voor monitoring op te stellen. André de Prouw is een van de werkgroepleden en zal zich bezighouden met de analoge meettechniek.