Nieuwe kroonluchters in de Oude Kerk te Delft

De verlichtingsarmaturen met straalkachels in de Oude Kerk te Delft worden vervangen door klassieke kroonluchters. De grote en zware kroonluchters worden volgens ontwerp van Buro Stiel opgehangen aan de constructie van de houten gewelven. Ons bureau is vanaf 2009 bij de Oude Kerk betrokken en zorgt ervoor dat de “nieuwe” kroonluchters in de Oude Kerk op verantwoorde manier worden gemonteerd.

Herfundering Oukopermolen nabij Niewersluis

Langs de A2 (Utrecht-Amsterdam) staat bij Nieuwersluis de Oukopermolen. Deze wipmolen dateert van 1644 en heeft een houten paalfundering die droog komt te staan door de verlaging van het waterpeil in de polder. Constructiebureau De Prouw heeft opdracht om te adviseren voor een herfundering, waarbij de waterstand geen invloed heeft op de fundering van de molen. Hierbij wordt samengewerkt met adviesbureau Van Reeuwijk Bouwmeester en Walinco Funderingstechniek.

Klim naar het licht – St. Bavo kathedraal Haarlem

Na de restauratie van de kathedraal, waarvan Constructiebureau De Prouw de engineering heeft verzorgd, is op donderdag 25 april de officiële opening geweest van de tijdelijke loopbrug tussen de twee torens van de Kathedrale Basiliek St. Bavo te Haarlem.

Restauratie gestart

Restauratie stenen boogbruggen Kasteel Amerongen gestart

Van Dinther Bouwbedrijf uit Schaijk is gestart met de restauratie van de stenen boogbruggen bij Kasteel Amerongen. Bij het opstellen van het restauratieplan in samenwerking met Van Hoogevest Architecten zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd om de kwaliteit van het metselwerk in te schatten.

Internationale werkgroep WTA

Op 16 maart 2018 heeft de WTA een werkgroep “Damage Monitoring” gestart met deelnemers uit Nederland, België, Engeland, Duitsland en Zwitserland. Het doel is om een Europese richtlijn voor monitoring op te stellen. André de Prouw is een van de werkgroepleden en zal zich bezighouden met de analoge meettechniek.

Stabiliseren toren Kampen

Een eeuwenlang zakkingsprobleem is begin juli 2018 gestopt. Met een aanvullende fundering is de toren gestabiliseerd. Met deze correctie zal de toren een vrijwel gelijke zakking krijgen als het kerkgebouw, zodat er na de restauratie minder schade zal ontstaan.

update uit 2020:
de klokken zijn geluid om de maximale belastingen en vervormingen op de toren te onderzoeken.