Klim naar het licht – St. Bavo kathedraal Haarlem

Na de restauratie van de kathedraal, waarvan Constructiebureau De Prouw de engineering heeft verzorgd, is op donderdag 25 april de officiële opening geweest van de tijdelijke loopbrug tussen de twee torens van de Kathedrale Basiliek St. Bavo te Haarlem.

Restauratie gestart

Restauratie stenen boogbruggen Kasteel Amerongen gestart

Van Dinther Bouwbedrijf uit Schaijk is gestart met de restauratie van de stenen boogbruggen bij Kasteel Amerongen. Bij het opstellen van het restauratieplan in samenwerking met Van Hoogevest Architecten zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd om de kwaliteit van het metselwerk in te schatten.

KCAF ontfermt zich over F3O

Eind 2017 is F3O opgeheven nadat het doel – het uitbrengen van richtlijnen voor funderingsonderzoek – is bereikt. Om de richtlijnen up-to-date te houden en vragen inzake funderingsproblemen te kunnen blijven beantwoorden heeft er een groep ex-leden van F3O aansluiting gevonden bij het KCAF in het Platform Funderingsonderzoek, waar zij hun werkzaamheden zullen voortzetten. Op 1 november 2018 wordt door het KCAF een studiedag georganiseerd waarbij André de Prouw een presentatie geeft over de Kromme Nieuwegracht te Utrecht.

Voor meer informatie over de KCAF en al haar werkzaamheden zie KCAF.nl

Internationale werkgroep WTA

Op 16 maart 2018 heeft de WTA een werkgroep “Damage Monitoring” gestart met deelnemers uit Nederland, België, Engeland, Duitsland en Zwitserland. Het doel is om een Europese richtlijn voor monitoring op te stellen. André de Prouw is een van de werkgroepleden en zal zich bezighouden met de analoge meettechniek.

Stabiliseren toren Kampen

Een eeuwenlang zakkingsprobleem is begin juli 2018 gestopt. Met een aanvullende fundering is de toren gestabiliseerd. Met deze correctie zal de toren een vrijwel gelijke zakking krijgen als het kerkgebouw, zodat er na de restauratie minder schade zal ontstaan.