Restauratie stenen boogbruggen Kasteel Amerongen gestart

Van Dinther Bouwbedrijf uit Schaijk is gestart met de restauratie van de stenen boogbruggen bij Kasteel Amerongen. Bij het opstellen van het restauratieplan in samenwerking met Van Hoogevest Architecten zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd om de kwaliteit van het metselwerk in te schatten.

Omdat de bruggen werden gebruikt als hoofdtoegang tot het kasteel en het restaurant Bentinck op het voorplein van het kasteel was het niet mogelijk om “dieper” onderzoek uit te voeren, omdat de toegang dan teveel belemmerd zou worden. Nu de restauratie gestart is, is er een omleiding aangelegd via de houten ophaalbrug en is het gemetselde gewelf van “brug 2” aan de bovenzijde vrijgemaakt, waarmee de gebreken duidelijk aan het licht komen. De aannemer heeft een steiger gebouwd, zodat nu ook de gewelven aan de onderzijde goed geïnspecteerd kunnen worden.

Op sommige plaatsen is de mortel tussen de stenen vergaan, zodat stenen los zijn gekomen. In de nieuwe situatie zal dat hersteld worden, waarbij het gewelf aan de bovenzijde wordt beschermd door een constructie die onder de bestrating wordt aangebracht, zodat de bruggen weer veilig gebruikt kunnen worden.