Herfundering Oukopermolen nabij Nieuwersluis

Langs de A2 (Utrecht-Amsterdam) staat bij Nieuwersluis de Oukopermolen. Deze wipmolen dateert van 1644 en heeft een houten paalfundering die droog komt te staan door de verlaging van het waterpeil in de polder. Constructiebureau De Prouw heeft opdracht om te adviseren voor een herfundering, waarbij de waterstand geen invloed heeft op de fundering van de molen. Hierbij wordt samengewerkt met adviesbureau Van Reeuwijk Bouwmeester en Walinco Funderingstechniek.