Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Constructiebureau de Prouw B.V. van u verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt, hoe wij omgaan met cookies, hoe wij uw gegevens beschermen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Constructiebureau de Prouw B.V. verwerkt de volgende persoonsgegevens

Constructiebureau de Prouw B.V. verwerkt uw persoonsgegevens op verschillende manieren. Dit doen wij wanneer u onze website bezoekt, gebruik maakt van onze diensten, zoals het verlenen van een opdracht of wanneer u uw gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken uw gegevens om contact met u op te nemen en voor het uitvoeren van de overeenkomst (van opdracht). Constructiebureau de Prouw B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • - Uw voor- en achternaam
 • - Uw adresgegevens
 • - Uw telefoonnummer
 • - Uw e-mailadres
 • - Uw IP-adres
 • - Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie

Waarom Constructiebureau de Prouw B.V. gegevens nodig heeft

Constructiebureau de Prouw B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch en/of schriftelijk contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast kan Constructiebureau de Prouw B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang Constructiebureau de Prouw B.V. uw gegevens bewaart

Constructiebureau de Prouw B.V. bewaart uw persoonsgegevens om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van persoonsgegevens met derden:

 • Constructiebureau de Prouw B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • In kaart brengen van websitebezoek
 • Op de website van Constructiebureau de Prouw B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Constructiebureau de Prouw B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cookies

Constructiebureau de Prouw B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.

Recht op inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Constructiebureau de Prouw B.V.. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere organisatie te versturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burger-servicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Constructiebureau de Prouw B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Constructiebureau de Prouw B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Constructiebureau de Prouw B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Constructiebureau de Prouw B.V. op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.de.prouw.nl is een website van Constructiebureau de Prouw B.V.

Constructiebureau de Prouw B.V. is als volgt te bereiken:

 • Post- en vestigingsadres: Zinzendorflaan 1 (slot Zeist), 3703 CE Zeist  ZEIST
 • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 30122770
 • Telefoon: 030 2540888
 • E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Constructiebureau de Prouw B.V. wijst u tevens op uw recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijziging van deze privacyverklaring

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.

Zeist, juni 2023.