Rechtbank

Als een Rechter geen uitspraak kan doen omdat een zaak te technisch wordt voor een beslissing van een geschil en beide partijen niet tot elkaar komen, wordt door de rechtbank een deskundige ingeschakeld. Ing. A. de Prouw heeft voor de rechtbanken van Zeeland – West-Brabant, ’s-Hertogenbosch, Utrecht, Zwolle en Amsterdam deskundigenberichten verzorgd voor uiteenlopende bouwkundige zaken, zoals schade na oplevering van nieuwbouwwoningen tot verzakkingen van kademuren. Behalve voor rechtbanken wordt Constructiebureau de Prouw ook geraadpleegd bij rechtszaken door advocaten en kunnen wij als mediator optreden om oplopende geschillen te beslechten.