Molen de Roos Delft

In opdracht van De Hollandsche Molen is in samenwerking met Groot Gunneweg Delft een monitoring uitgevoerd om de beweging van molen De Roos te controleren en de invloed op de bouwconstructie te bepalen. Molen De Roos is voorzien van een nieuwe fundering in 2011 op het dak van de treintunnel in het centrum van Delft. Daarna is er scheurvorming in de gemetselde molenromp geconstateerd. Met een uitgebreid monitoringsplan, bestaande uit een inspectie van het metselwerk op gebreken, het vastleggen van het scheurpatroon, een digitale continue scheurmeting en trillingsmeting, waarin tevens de luchtcondities zijn meegenomen is de invloed bepaald van (harde) wind en externe trillingsbronnen zoals (trein-)verkeer, in stationaire toestand en tijdens het draaien van de molen. De continue scheurmeting is uitgevoerd van november 2015 tot en met maart 2016, waarna rapport is opgemaakt.