Vossegatsedijk 2a
3981 HS BUNNIK
Tel: 030 2540888
 
  Postbus 164
3980 CD BUNNIK
buro@de-prouw.nl
Projecten ► Nieuwbouw
Nieuwbouw
Wenteltrappen Hotel Amstelkwartier te Amsterdam
Nieuwbouw - Utiliteitsbouw
In opdracht van Wolter Tijdink hebben wij het ontwerp en de berekening opgesteld voor de kenmerkende trappen, bordessen en balustrades in de punt van het nieuwe hotel Amstelkwartier in Amsterdam. Gezien de complexe vorm van de trappen is gekozen voor een berekening in een 3D-omgeving. Hierdoor is een realistisch beeld verkregen van de optredende krachten en de bijbehorende vervormingen. Zodoende kon er efficiënt en economisch ontworpen worden.
Lees meer...
 
Renovatie en nieuwbouw binnenstad Amersfoort
Nieuwbouw - Winkels
 
Constructiebueau De Prouw is intensief betrokken geweest bij de renovatie en nieuwbouw van een aantal winkels en woningen in het historische centrum van Amersfoort. De panden zijn gelegen op de hoek van de Varkensmarkt en de Westsingel en lopen plaatselijk door tot aan de Hellestraat. Vanaf de opstartfase tot en met de uitvoering zijn wij nauw betrokken geweest bij dit project.
Lees meer...
 
Voetbalkantine SC Everstein te Everdingen
Nieuwbouw - Utiliteitsbouw
 
Op het sportcomplex van de voetbalclub SC Everstein is een nieuw clubgebouw gebouwd. Het object is half verdiept in het maaiveld aangebracht waardoor vanuit binnen en op het terras een goed uitzicht op de velden wordt geboden.
Lees meer...
 
Beach Boulevard te Mambo Beach Curaçao
Nieuwbouw - Utiliteitsbouw
 
Mambo Beach is een zeer populair strand aan de prachtige kust van Curaçao. Niet geheel onlogisch dat er op deze druk bezochte plek een boulevard is gebouwd om onder andere eetgelegenheden, winkels en een radio station in te huisvesten. Met zijn locatie rechtstreeks aan het strand en een vloeroppervlakte van ca. 10.000 m² bracht dit project verschillende uitdagingen met zich mee.
Lees meer...
 
Woningen in samenwerking met Atelier 3
Nieuwbouw - Woningen
In samenwerking met Architectenbureau Atelier 3 werken wij voor diverse projecten de constructieve tekeningen en statische berekening uit voor de nieuwbouw van bijzondere woonhuizen en unieke villa’s. Hierbij wordt door ons een uitgebreide set uitvoeringstekeningen vervaardigd inclusief detaillering. Tevens wordt er door ons een kritische controle uitgevoerd op de tekeningen van de verschillende leveranciers. Vanaf het schetsontwerp tot en met de uitvoeringsfase zijn we actief betrokken bij de projecten en worden de ontwerpen van de architect uit constructief oogpunt geoptimaliseerd.Read More
Lees meer...
 
't Slot te Gameren
Nieuwbouw - Utiliteitsbouw

Vervangende nieuwbouw van het woon-zorgcomplex in Gameren.

Eerst is een deel van het nieuwe complex gebouwd, waarna de bewoners zijn verhuisd vanuit het oude zorgcentrum, dat later is gesloopt. Na de sloop is de volgende fase gerealiseerd, waarbij een compleet woon-zorgcomplex is gerealiseerd met dienstencentrum, apotheek en diverse winkeltjes op de begane grond.

Read More
Lees meer...
 
Beatrixhof te Bussum
Nieuwbouw - Woningen

Op het terrein van de voormalige Beatrixschool zijn appartementen gebouwd. Onder de appartementen is een parkeergarage gerealiseerd.

Lees meer...