Vossegatsedijk 2a
3981 HS BUNNIK
Tel: 030 2540888
 
  Postbus 164
3980 CD BUNNIK
buro@de-prouw.nl
Projecten ► Renovatie en Restauratie
Restauratie
Kasteel Ruurlo
Restauratie - Kastelen
Verbouwing en restauratie van kasteel Ruurlo, waarvan de oorsprong teruggaat tot de 14e eeuw. Constructiebureau De Prouw heeft bij dit mooie project geadviseerd bij het versterken van alle houten vloerconstructies, de restuaratie van diverse bestaande constructies en de realisatie van een nieuw trappenhuis inclusief een lift die alle verdiepingen makkelijk toegankelijk maakt.
Lees meer...
 
Restauratie Stevenskerk te Nijmegen
Restauratie - Kerken
Hoofdzakelijk bouwkundig herstel van deze prominente oude stadskerk in het centrum van Nijmegen. Een entreeportaal wordt gereconstrueerd en in de toren wordt een luidklok bijgeplaatst.
Lees meer...
 
Nieuwe Kerk te Delft
Restauratie - Kerken
Restauratie van de kapconstructie en het metselwerk van de viering en het koor, alsmede de nieuwbouw van een ondergrondse facilitaire ruimte, welke onder de zuidgevel van het middenschip gebouwd zal gaan worden.
Lees meer...
 
Klokkenstoel Bovenkerk te Kampen
Restauratie - Klokkenstoelen
Restauratie van de klokkenstoel in de troen van de Bovenkerk te Kampen. Na enkele repraties was de houten klokkenstoelconstructie zijn dempende functie verloren en onstond er schade aan de gemetselde toren door het luiden van de klokken... 
Lees meer...
 
'Van Gend en Loos' Loods te Coevorden
Restauratie - Civiel
Verbouwing van de voormalige Van Gend en Loos Loods aan de spoorwegemplacement te Coevorden. De constructie blijft grotendeels gehandhaaf en wordt waar nodig herstel of vervangen. De perronnen worden uitgebried om als teras gebruikt te worden, waarbij de bestaande overkappingen worden voorzien van een nieuwe houten balklaag.
Lees meer...
 
Teylers Museum te Haarlem
Restauratie - Diversen
Het Teylers Museum is het oudste museum van Nederland en is aan groot onderhoud toe. Met name de fundering zal hierbij kritisch beschouwd moeten worden, er zijn immers op diverse locaties scheuren ontstaan als gevolg van (ongelijke) zettingen. Het museum bestaat uit een aantal historische panden in de binnenstad van Haarlem, nabij het Spaarne. In meerdere van deze panden zijn reeds restauratiewerkzaamheden uitgevoerd, bijvoorbeeld bij de Ovale Zaal. Momenteel is men bezig met het casco-herstel van het Fundatiehuis inclusief de Kasteleinswoning en het voormalig Laboratorium.
Lees meer...
 
Geulpoort en Grendelpoort Valkenburg
Restauratie - Diversen
 
Het historische centrum van Valkenburg (Limburg) wordt in ere hersteld. Een belangrijk onderdeel hiervan is de herplaatsing van twee poorten: De Grendelpoort en de Geulpoort. Constructiebureau De Prouw is hierbij betrokken als adviseur voor de bouwconstructies.
Lees meer...
 
Kasteelruïne Nijenbeek te Voorst
Restauratie - Kastelen
 

Consolidatie van de resten van kasteel Nijenbeek. Het gebouw dateert uit de 13 eeuw en heeft diverse aanbouwen gehad.
Lees meer...
 
Sluizen bij Fort Asperen
Restauratie - Civiel
 

Restauratie van de twee dubbele waaiersluizen bij Fort Asperen. Het bijzondere van deze sluizen is dat ze tegen de waterstoom in geopend kunnen worden. Deze sluizen, gebouwd in 1815, waren een belangrijk onderdeel van de Hollandse Waterlinie.
Lees meer...
 
Stationsstraat 23 te Tiel
Restauratie - Woningen
Het monumentale pand aan de Stationsstraat 23 te Tiel was al enkele jaren geleden aan groot onderhoud toe. Projectontwikkelaar Zondag Ontwikkeling zag hier wel brood in en heeft door Architectenbureau Kentie en Partners een plan laten uitwerken voor het renoveren van het pand. Vandaag de dag doet het statige monumentale pand dienst als kantoor voor projectontwikkelaar Zondag Ontwikkeling. Een grote interne verbouwing en de aanbouw van extra kantoorruimte aan de achterzijde van het pand, gaven ons de nodige constructieve uitdagingen.
Lees meer...
 
St. Janskerk te Gouda
Restauratie - Kerken

De St. Janskerk is een van de langste kerken van Nederland en ligt in het centrum van Gouda. De kerk is vooral bekend door haar gebrandschilderde ramen. In verschillende perioden zijn er werkzaamheden aan de kerk uitgevoerd, waarvan rond 1900 de werkzaamheden van architect Cuypers zeer ingrijpend waren. Destijds is er onder de kerk voor een groot deel een houten paalfundering aangebracht. Rond 1975 zijn andere delen van de kerk verstevigd met een paalfundering.

Lees meer...
 
Kasteel Loenersloot
Restauratie - Kastelen

Kasteel Loenersloot, waarvan de eerste bouwdelen dateren uit de 13e eeuw, is een van de oudere en goed bewaard gebleven kastelen van Nederland. De afgelopen decennia is er nauwelijks onderhoud aan het gebouw gepleegd, zodat een grondige aanpak thans noodzakelijk is om de gebreken te herstellen.

Lees meer...
 
Lange Nieuwstraat 39 te Utrecht
Restauratie - Woningen
Het historische pand in de binnenstad van Utrecht is voor een deel onderkeldert. De vloer van de ondiepe kelder wordt verlaagd, zodat er meer hoogte wordt verkregen. Onder het achterhuis was een oude put aanwezig, die later is dicht gestort. Dit deel wordt in de nieuwe situatie ook bij de diepere kelder betrokken, waarbij de begane grondvloer wordt hersteld.
Lees meer...
 
De Nieuwe Badkapel te Scheveningen
Restauratie - Kerken
Restauratie van het 100 jaar oude kerkgebouw van architect W. Ch. Kuijper, gelegen op de hoek van de Nieuwe Duinweg en de Nieuwe Parklaan te Scheveningen, met sterke invloeden van de architecten Bergale en Bazel. De plattegrond is in de vorm van een kruis met zadeldaken. In de vier hoger opgaande gevelvlakken zijn regenboogvensters aangebracht met gebrandschilderd glas.
Lees meer...
 
Natuurmonumenten te Delfgauw
Restauratie - Boerderijen
Na het bouwkundig herstel van de boerderij met bijgebouwen in 2007 is er scheurvorming geconstateerd in de oude boerderij. De gebouwen zijn gelegen in de polder nabij de Ackerdijkse Plassen, nabij Rotterdam en Berkel en Rodenrijs. Dit gebied kenmerkt zich door slappe bovenlagen van grond, waarbij ondiep gefundeerde gebouwen al gauw schade oplopen door ongelijke zetting.
Lees meer...
 
Kathedraal St. Bavo te Haarlem
Restauratie - Kerken

Dit project bestaat voor Constructiebureau de Prouw uit drie delen: de restauratie van de huidige kathedraal met de controle van het omvangrijke steigerwerk en het ontwikkelen van een museale ruimte onder het huidige koor van de basiliek, destijds gebouwd door P. Cuypers. Tevens is een constructief ontwerp opgesteld voor de uitbouw aan de noordzijde.

Lees meer...
 
Station Geldermalsen
Restauratie - Civiel

Het huidige station is gebouwd  in 1886. Van dit type waterstaatstation zijn destijds  zes exemplaren gebouwd.  Deze zijn allen gesloopt, uitgezonderd de stations in Houten en Geldermalsen. Het is het laatste nog bestaande eilandstation in Nederland, wat wil zeggen dat het hoofdgebouw niet voor de spoorlijnen gebouwd is, maar op een perron  tussen de spoorlijnen. Het gehele complex inclusief perronkap en de loopbrug is sinds 2001 een rijksmonument.

Lees meer...
 
Hervormde Kerk te Bovensmilde
Restauratie - Kerken

Opname van het in 1868 gebouwde kerkgebouw aan de Hoofdweg 186 te Bovensmilde. De kerk wordt de laatste jaren niet meer gebruikt en vertoont schade in het metselwerk van de gevels. De kerkzaal is bijzonder vanwege het interieur met de gebogen houten kerkbanken en een orgel dat dateert uit 1684 en na de bouw van de kerk op het balkon is geplaatst.

Lees meer...
 
Elleboogkerk te Amersfoort
Restauratie - Kerken
 
In oktober 2007 verwoestte een felle brand het Armando Museum in de negentiende-eeuwse Elleboogkerk in Amersfoort. Op 29 april 2011 heeft het College van B&W van de gemeente Amersfoort besloten om de restauratie en herbouw van de Elleboogkerk te beperken tot de herbouw van het casco. Ons bureau heeft de opdracht om tezamen met Verlaan en Bouwstra architecten een aanvullend ontwerp te maken voor de herbouw van het casco om de Elleboogkerk bruikbaar te maken. 
Lees meer...
 
Kasteel Zuilenstein te Leersum
Restauratie - Kastelen

Restauratie van de fundering van het Poortgebouw en de tuinmuren bij Kasteel Zuilenstein te Leersum. In de afgelopen decennia was het cement van de gemetselde fundering van het Poortgebouw en de verschillende tuinmuren sterk aangetast, doordat de kalk is opgelost door het water. De serre aan de kopse kant van het Poortgebouw is door erosie verzakt. Door het aanbrengen van een grondkerende constructie wordt verder verval tegengegaan. 

Lees meer...
 
Villa Jongerius te Utrecht
Restauratie - Woningen
Restauratie van de villa van de familie Jongerius in het centrum van Utrecht. Ook het er achter gelegen kantoorgebouw zal over enige tijd in de oude vorm worden gerestaureerd. Ondertussen wordt onderzocht of het gebouw tijdelijk voor andere doeleinden kan worden gebruikt.
Lees meer...