Tivoli Oudegracht Utrecht

Als adviseur zijn wij betrokken bij de planvorming en uitvoering van de herbestemming van het Tivoli complex aan de Oudegracht. Wat in 1267 begon als een klooster voor de Zakbroerders is in de loop der jaren verbouwd tot weeshuis, daarna gebruikt ter vermaak van het personeel van de Nederlandsche Vereeniging voor Spoor- en Tramwegpersoneel om ten slotte in 1979 deels gekraakt te worden als poppodium Tivoli aan de Oudegracht. Anno 2020 is er samen met VOCUS Architecten uit Bussum in opdracht van Stadswaarde een plan ontworpen voor de herbestemming van dit iconische complex in het centrum van Utrecht. Het complex wordt grotendeels verbouwd tot een hotel, met een horeca- en bijeenkomstfunctie op de beganegrond. Hierbij wordt de éénlaagse bebouwing ter plaatse van de voormalige kloostertuin verwijderd om plaats te maken voor een grote nieuwe glaskap boven een de hernieuwde kloostertuin. Uit constructief oogpunt omvat het plan verder diverse wanddoorbraken, nieuwe trappenhuizen, en de realisatie van nieuwe vloeren. Ook wordt het pand verduurzaamd door de kapconstructie van de grote zaal vol te leggen met zonnepanelen en de klimaatinstallaties volledig te vernieuwen.